Tävlingsinbjudan

Fin5-orienteringsveckan i Kuopio-Tahko 14.-19.7.2019

Tävlingsregler: I tävlingarna gäller IOF:s och Finlands Orienteringsförbunds (SSL) tävlingsregler samt instruktioner angivna av arrangörerna.

Tävlingsdagarna:

 Datum  Tid  Evenemang  Tävling  Tävlingscenter
 Sö 14.7.2019  13.00  1. deltävlingen  Medeldistans  Rautavaara flygfält
 Må 15.7.2019  10.00  2. deltävlingen  Långdistans  Rautavaaran flygfält
 Ti 16.7.2019  Mellandag  Aktivitetsdag
 Ons 17.7.2019  11.00  3. deltävlingen  Sprint  Tahko semesterby
 To 18.7.2019  10.00  4. deltävlingen  Medeldistans  Tahko semesterby
 Fre 19.7.2019  10.00  5. deltävlingen  Långdistans  Tahko semesterby

Klasser och distanser: Preliminära sträckor i de olika klasserna går att se på evenemangets hemsida www.2019fin5.fi (https://2019.fin5.fi/kilpailuinfo/sarjat-ja-matkat-alustavat/).

Längden av sträckorna på medel- och långdistanserna i Rautavaara och Tahko samt sprinten följer de löptider som Finlands Orienteringsförbund rekommenderar för dessa distanser.

Klasserna H21AL-H70AL och D21AL-D60AL har fri starttid. I dessa klasser får du själv välja din starttid inom tidsramarna angivna av arrangörerna. Detta möjliggör att du t.ex. lättare kan följa barnen till starten.

H/D21E klasserna: Arrangörerna behåller rätten att begränsa deltagarna i H21E och D21E elitklasserna. Löparna väljs på basis av IOF World Ranking eller Finlands online ranking läge 2.6.2019, ifall du inte har IOF World Ranking poäng.

GPS-tracking: I H/D16-21E klasserna bör du i alla deltävlingar vara förberedd på att använda GPS-sändare.

Anmälan och deltagaravgifter: 

Klasser:

Tävlingsklasser: registrering för tävlingsklasser har slutat

  • Deltagare med Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens anmäler sig via IRMA-tjänsten. Instruktioner för att köpa lisens finns här.
  • Deltagare från andra länder än Finland kan anmäla sig till tävlingsklasserna via denna blankett. Efter att du anmält dig via blanketten kan du betala deltagaravgiften i Fin5-webbutiken. Det finns flera olika betalningsalternativ, välj den lämpligaste för dig.

Anmälningsavgiften betalas direkt i samband med anmälningen via IRMA eller på Fin5 hemsidan.

Om du vill anmäla dig genom att skicka e-post är adressen: fin5kuopiotahko@gmail.com. Ange följande information: namn, födelseår, Emit-serienummer, land, klass och deltävlingarna du vill delta i (1, 2, 3, 4, 5). Då du anmäler dig genom att skicka e-post kommer du att få en räkning för anmälningen. Den betalas till Fin5-orienteringsveckans bankkonto. Om du betalar från utlandet är kontot IBAN: FI38 5600 0520 5999 89 och SWIFT: OKOYFIHH. Deltagaren står för eventuella bankkostnader vid betalning. Anmälningen registreras och godkänns först då räkningen är betald till Fin5 bankkontot. Anmälningsinformationen går att granska i IRMA-tjänsten.

Öppna klasser (motionsklasser): Registrering för öppna banor har slutat. Det är ändå möjligt att registera och betala på platsen. 

Alternativ för anmälningen:

  • Deltagare med Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens anmäler sig via IRMA-tjänsten. Instruktioner för att köpa lisens finns här.
  • Deltagare från andra länder än Finland eller deltagare som inte har förbundets tävlingslicens kan anmäla sig till tävlingsklasserna via denna blankett. Efter att du anmält dig via blanketten kan du betala deltagaravgiften i Fin5-webbutiken. Det finns flera olika betalningsalternativ, välj den lämpligaste för dig.

Om du vill anmäla dig till öppna klasserna genom att skicka e-post är adressen: fin5kuopiotahko@gmail.com. Ange följande information: namn, födelseår, Emit-serienummer, land, klass och deltävlingarna du vill delta i (1, 2, 3, 4, 5). Då du anmäler dig genom att skicka e-post kommer du att få en räkning för anmälningen. Den betalas till Fin5-orienteringsveckans bankkonto. Om du betalar från utlandet är kontot IBAN: FI38 5600 0520 5999 89 och SWIFT: OKOYFIHH. Deltagaren står för eventuella bankkostnader vid betalning. Anmälningen registreras och godkänns först då räkningen är betald till Fin5 bankkontot. Anmälningsinformationen går att granska i IRMA-tjänsten.

Deltagaravgifterna bestäms beroende på betalningsdag enligt följande anmälningströsklar (priser i EUR):

 senast  18.6.2019   senast  30.6.2019     Anmälning på  plats
 Tävlingsklasser  hela  veckan  per  dag  hela  veckan  per dag  hela veckan  per dag

 H/D16-21E

 H/D 8-16

 Andra klasser

140

65

130

31

17

30

170

80

150

45

18

40

  **

  **

  **

  **

  **

  **

 Öppna

 klasser

 hela  veckan  per  dag  hela  veckan  per dag  hela veckan  per dag

 Öppna klasser

 Öppna  klasser (under  14-  åringar)

 Familje-RR*

 Kontrollrally

65

35

 

35

   **

  19

  14

   

 **

  **

70

50

 

40

   **

  **

  **

 

 **

  **

75

55

 

45

15

20

15

 

10

5

*Innehåller RR-kartor för hela familjen samt ett Emit-kort 

Efteranmälan: senast 30.6.2019 enligt följande priser

 Tävlingsklasser 

 H/D16-21E

 Tävlingsklasser 

 H/D 8-16

 Tävlingsklasser,

 andra klasser

 Öppna

 klasser

 Öppna  klasser

 (under  14-  åringar)

 Familje-  RR

 hela  veckan

 per  dag

170

 

45

80

 

18

150

 

40

70

 

**

50

 

**

40

 

**

Efteranmälan bekräftas då deltagaravgiften betalats. Betalningen görs enligt samma instruktioner som för anmälan till tävlingsklasserna eller öppna klasserna.

Annullering av anmälan och byte av tävlingsklass: Om deltagaren annullerar sitt deltagande senast 31.5.2019 kan deltagaravgiften betalas tillbaka till deltagaren. Av annulleringen debiteras dock en hanteringsavgift på 10 €/tävlingsdag. Om deltagaravgiften är mindre än 30 € debiteras en hanteringsavgift för endast en tävlingsdag alltså 10 €. Om deltagaren annullerar sitt deltagande efter 31.5.2019 kan deltagaravgiften betalas tillbaka mot uppvisning av läkarintyg eller annan skriftlig motivering skickad till arrangörerna. Arrangörerna behåller rättigheten att behålla hälften av deltagaravgiften som ersättning för de kostnader annulleringen orsakat. 

Det är möjligt att byta tävlingsklass fram till 31.5.2019. Efter det debiteras en hanteringsavgift på 10 € för byte av tävlingsklass. Du hittar all information om anmälning, deltagaravgifter och byten av tävlingsklass samt kontaktuppgifter på Fin5-hemsidan.

Info: Tävlingsinfo öppnar på lördag 13.7.2019 och är då öppet mellan kl. 14-20 i Tahko. Vägvisningen till tävlingscentret i Tahko från Sääskiniementie (5775) är på plats från och med lördag 13.7.2019 kl. 10. Under tävlingsdagarna är info öppet i tävlingscentren. Noggrannare information och tidtabeller hittar du på hemsidan.

Tävlingscentren: Första och andra deltävlingarna ordnas från tävlingscentret vid Rautavaara flygfält, ca 25 km norrut från Nilsiä centrum. Från Tahko blir det 56 km med bil eftersom bilvägen måste gå runt en sjö som ligger i mellan. Det är förbjudet att övernatta i tävlingscentret vid Rautavaara flygfält. Tredje, fjärde och femte deltävlingen ordnas från tävlingscentret i Tahko. Följande service finns tillgänglig i båda tävlingscentren: info, restaurang, café, kiosk, tvättmöjlighet, butiker med orienteringsutrustning, försäljning, första hjälpen och wc. Alla mångsidiga tjänster i Tahko semesterby är tillgängliga under hela orienteringsveckan. Mera information om tjänsterna på hemsidan. Det är lätt att röra sig med barnvagn i båda tävlingscentren.

Vägvisning: Vägvisning till tävlingscentret vid Rautavaara flygfält från Varpaisjärventie (nr 582). Arrangörernas rekommendation är att köra från Tahko till Rautavaara via Varpaisjärvi (Tahko 5775-577-582 Flygfältet) längs med asfaltvägar. Södra rutten (väg nr 5780) är en krokig sandväg och rekommenderas inte. Det är tillåtet att anlända till tävlingscentret endast längs med vägledda rutter.

Parkering och transportmöjligheter: Parkering vid Rautavaara flygfält sker längs med flygfältets landningsbana i tävlingscentret. Vid Rautavaara finns ingen skild VIP-parkering. Under deltävlingsdagarna i Tahko kan deltagarna som övernattar i Tahko semesterby lämna sina bilar parkerade vid sitt boende. Om du inte övernattar i Tahko semesterby sker personbilsparkering i Tahko vid parkeringsområdet vid Tahkolaaksontie i ändan av Tahkolahti. Vägvisning till parkeringen sker från rondellen vid korsningen av Tahkolaaksontie och Sääskiniementie. VIP-parkeringen i Tahko finns alldeles intill tävlingscentret. Bilar som inte har arrangörernas lov att parkera intill stugområdet vägleds till parkeringsområdet vid Tahkolaaksontie. I båda tävlingscentren bör bilister följa funktionärernas instruktioner och vägledning till parkeringarna.

Parkeringsavgifter: Hela veckan 35 € / vecka.

Rautavaara flygfält: Hus- och personbilar 10 €/dag.

Tahko: Hus- och personbilar 10 €/dag, 25 € / 3 dagar

VIP-parkering (inte vid flygfältet): 50 €/vecka, 15 €/dag.

Parkeringsbiljetter säljs vid ankomst till parkeringsplatsen, i tävlingsinfon och vid utfarten från parkeringen. Biljetten måste vara synlig då du lämnar parkeringsplatsen.

Det är förbjudet att övernatta vid parkeringsplatserna (Rautavaara flygfält / Parkeringsplatsen vid  Tahkolaaksontie / VIP-parkeringen). Övernattning är tillåtet endast vid P-platser anvisade av arrangörerna. 

Det ordnas busstransport (för förhandsanmälda) för 15 €/dag, familjepris för hela veckan 50 € (2 vuxna + 2 barn). Busstransporten ordnas mellan skolövernattningen i Nilsiä, Rautavaara flygfält och Tahko semesterby. Förhandsanmälan och betalning senast 26.6.2019 via hemsidan www.2019.fin5.fi. Förhandsköpta biljetter kan hämtas från tävlingsinfo. Noggrannare information om parkering och transport publiceras på Fin5-hemsidan.

Starter: Alla starter är högst 3 km från tävlingscentren. Starterna för barn kommer att vara möjligast nära tävlingscentret. Noggrannare sträckor till start hittas i tävlingsinstruktionerna. I den första deltävlingen 14.7.2019 är starterna från och med kl. 13 framåt.

Tävlingsterränger:

Rautavaara flygfält: Terrängen är till största del snabb tallmoterräng med god sikt. I vissa delar av tävlingsterrängen kan branta åsar och gropformer sakta ner orienteringen. På långdistansens längsta banor finns det även delvis tätare skog och ojämnare terräng. Nära tävlingscentret och flygfältet finns öppen terräng med rikligt stignätverk som lämpar sig väl för yngre orienterare och nybörjare.

Tahko semesterby: Sprintbanorna kommer att vara på området precis vid Tahko semesterby. Det är väldigt lite höjdskillnader i sprintterrängen. Mängden stugor i byn försvårar orienteringen. Banläggarna har lyckats skapa överraskande banor för alla klasser.

Tahkoberget: Terrängen är orienteringsmässigt väldigt detaljrik med mångsidig skogstyp och delvis krävande terräng. Höjdskillnaderna utmanar löparna i huvudklasserna. Å andra sidan är terrängen kring slalombacken riklig på stigar, vilket underlättar nybörjare samt yngre och också mer erfarna orienterare.

Tävlings- och träningsförbud: Alla tävlingsterränger är i tävlings- och träningsförbud. Noggrannare information om förbuden hittas i Finska Orienteringsförbundets (SSL) kartregister.

Kartor och skalor:

Kartläggning:

Rautavaara flygfält, Jussi Silvennoinen/Markus Räsänen 

Tahko semesterby, Markus Räsänen

Tahkoberget, Jussi Silvennoinen

Tävlingsdag E-klasserna Andra klasser Sträcka
1. deltävlingen Rautavaara flygfält 1:10 000 1:10000 Medeldistans

2. deltävlingen

Rautavaara flygfält

1:15 000

1:15 000 

H/D21A,

1:10 000

Andra klasser

Långdistans

3. deltävlingen

Tahko semsterby

1:4000 1:4000 Sprint

4. deltävlingen

Tahkoberget

1:10 000

1:10000 

H/D21-H/D40, H/D13-H/D20 

Öppna klasser: AP, BP, CP

1:7500 

H/D45-H/D85, H90-H95  H/D8RR-H/D12

Öppna klasser: AL, BL, CL 

Medeldistans

5. deltävlingen

Tahkoberget

1:10 000

1:10000 

H/D21-H/D40, H/D13-H/D20

Öppna klasser: AP, BP, CP

1:7500 H/D45-H/D85, H90-H95 H/D8RR-H/D12

Öppna klasser: AL, BL, CL 

Långdistans

Emit-stämpling: I alla klasser används Emit-stämpling. I samband med anmälan måste man anmäla sitt Emit-nummer. Om du inte anmäler ett Emit-nummer vid anmälning reserverar arrangören automatiskt ett hyreskort till priset 15 €/vecka eller 5 €/dag. Det är möjligt att hyra Emit-kort från tävlingsinfo till priset 15 €/vecka eller 5 €/dag. För ett oreturnerat Emit-kort debiteras 85 €. Byte av Emit-kort (kortets nummer) är kostnadsfritt fram till 26.6.2019. Efter det debiteras en hanteringsavgift på 5 € för bytet.

Totalresultat: Tävlingsklassernas totalresultat räknas på basis av sluttiderna från deltävlingarna. Från H/D16 och äldre klasser ordnas jaktstart på den sista deltävlingsdagen. I klasser med jaktstart bildas totalresultaten på basis av den ordning som löparna kommer i mål. I AL-klasserna beräknas totalresultaten på basis av totaltiden från deltävlingarna. AL-klasserna har ingen jaktstart. I de öppna klasserna (motionsorienteringen) beräknas inga totaltider. 

 

Priser: I H/D21E klasserna belönas de fem första i totalresultaten med träningsstipendier enligt följande: 2500 €, 1300 €, 800 €, 500 €, 200 €.

I H/D16-20E klasserna belönas de tre första i totalresultaten med träningsstipendier enligt följande: 300 €, 200 €, 100 €.

I de andra tävlingsklasserna belönas 1-3 bästa med produktpriser enligt totalresultaten. Dessutom belönas vinnarna från de fyra första deltävlingarna i varje klass. Prisutdelningen sker i Tahko. Mängden belönade anges i tävlingsdirektiven. Deltagarna i öppna klasserna deltar i utlottning av olika priser. Dessutom belönas deltagarna i H/D8-10RR klasserna och familjeklassen med deltagarpriser.

Evenemangcenter: Semesterbyn i Tahko fungerar som evenemangcenter och har övernattningskapacitet för ca 8500 deltagare.

Boende och övernattning: På Tahko finns flera olika alternativ för övernattning allt från stugor till hotellboende. Caravan-området ligger i ändan av viken i Tahko (Tahkolahti). Bokningar kan göras på Fin5 hemsidan via länkar till olika boendealternativ. Det lönar sig att utnyttja boendekampanjer för deltagare. Du hittar kampanjkoder för olika boende via följande länk på Fin5 hemsidan: https://2019.fin5.fi/majoitus/majoitusvaraukset-accommodation/. För större grupper erbjuds övernattning t.ex. i Nilsiä skola och caravan&camping området i Tahko.

Barnvakt (”Muksula”): I tävlingscentren erbjuds barnvaktning där erfarna barnskötare vaktar barnen (över 3 år) medan föräldrarna orienterar. Priset per dag är 10 € för förhandsanmälda. I priset ingår saft och frukt till mellanmål. Anmälan och betalning av barnvaktningen sker via Fin5 hemsidan. Anmälningar tas emot fram till 26.6.2019. I anmälningsformuläret måste anges barnets namn, ålder, dagarna då barnvaktning behövs, eventuella allergier, förälderns/målsmans namn och telefonnummer. Vid anmälan på plats är priset per dag 15 € och barn tas emot endast om resurserna vid barnvaktningen är tillräckliga. Kvällsbarnvaktning erbjuds kvällen före mellandagen/aktivitetsdagen 15.7. mellan kl. 18-22 för föräldrar som önskar sig en ledig kväll. Anmälan och betalning till kvällsbarnvaktningen på förhand före 14.7. kl. 18 via Fin5 hemsidan eller i tävlingsinfo.

Kontrollrally (”Rastiralli”): Kontrollrally är en markerad och funktionell orienteringsbana för barn. Varje tävlingsdag erbjuds en ny rutt som är ca 0,5 km lång. Anmälning till kontrollrallyt sker i tävlingsinfo. Pris per deltagare är 15 € för hela veckan eller 5 € per dag. Alla deltagare belönas med priser.

Träningsmöjligheter: Det erbjuds gott om terränger i närområdet för träning. Mer information on träningsmöjligheter finns på Fin5 hemsidan.

Tvättmöjligheter: Det erbjuds möjlighet för tvätt/dusch i tävlingscentret vid både Rautavaara och Tahko.

Funktionärer:

Tävlingsledare

Hanna Väätäinen +358 405355828, e-mail: vaatainenh@gmail.com

Biträdande tävlingsledare

Timo Suhonen +358 400552675, e-mail: timo.suhonen@smilepalvelut.fi

Generalsekreterare

Sakari Hyvönen, e-mail: fin5kuopiotahko@gmail.com

Tävlingsövervakare

Tapani Koskela (SSL/HIS)

Barnbanor (TA), Raimo Haapalehto (VetU) 

Rautavaara, Hannu Heiskanen (SonPa)

Tahkon kylä, Börje Vartiainen (KR)

Tahkovuori, Markku Hyvönen (RasPi) 

Banläggningskoordinator

Kari Heinonen (KuoSu)

Huvudbanläggare:

Deltävling 1. ja 2. Rautavaara,  Mauno Korhonen (KuoSu)

Deltävling 3. Tahkon kylä,  Mikko Karjalainen (KuoSu)

Deltävling 4. ja 5. Tahkovuori, Ossi Lakkala (KuoSu)

Ansvarande arrangör:

Kuopion Suunnistajat Ry

Tävlingskansli:

Fin5/Kuopion Suunnistajat Ry

Rovastinkatu 7 C 34

70600 KUOPIO

E-mail: fin5kuopiotahko@gmail.com